شبکه نمایندگی هایپربار

شبکه نمایندگی و پخش

با ظهور پدیده فروشگاه های زنجیره ای در ایران طی سالهای گذشته و رشد سریع آن اغراق و خطا نخواهد بود اگر گفته شود که نظام خرده فروشی در ایران در مسیر تغییر قرار گرفت و مردم با خرید از فروشگاه های مختلف و چشیدن طعم خرید از این قبیل مکان ها رفته رفته تغییر ذائقه دادند خرید از فروشاه های زنجیره ای را به سان بخشی از رفتار و عادت خرید خود حفظ کردند.

در این میان با توجه به پراکندگی این فروشگاه ها که در سه فروشگاه رفاه ، اتکا و افق کوروش این پراکندگی بسیار وسیع بود موضوع پخش میان فروشگاه های زنجیره ای به صورت جدی مطرح شد و طبیعی بود که این مسئولیت بر عهده شبکه حمل خرده بار باید می بود ولی به دلیل تفاوتهای چشمگیر میان تحویل محموله به یک سوپرمارکت در فلان شهر با تحویل همان محموله به یک فروشگاه زنجیره ای و اینکه شبکه خرده بار سختی و تشریفات اداری فروشگاه ها را تحمل نمی کرد جای خالی شبکه توزیع در میان بنگاه های سنتی خرده بار هرگز پر نشد و در عوض برخی اشخاص که از این ظرفیت مطلع شده بودند آستین همت بالا زده و به طور خودجوش و تجربی مجموعه هایی را برای ارائه سرویس به تامین کنندگان و ارسال محموله های آنان به فروشگاه های سراسر کشور تاسیس کردند.

شبکه نمایندگی هایپربار
شبکه نمایندگی هایپربار

این اتفاق گرچه تا حدی جای خالی توزیع بار را پر کرد ولی تجارب و زیرساخت ها و امکانات شبکه سنتی و بسیار وسیع خرده بار سنتی در مجموعه های جدید بکار گرفته نشد و دور از ذهن نبود که تبعات این کاستی دیر یا زود باید نمایان شود و کسی جز تامین کننده وجود نداشت تا فشار این نقصان را تحمل کند.

هایپربار به سبب سوابق موسسان خود بر خلاف مجموعه های پخش فروشگاهی از همان زیرساخت شبکه وسیع خرده بار کشوری بهره مند بود و متقابلا با ماهیت و الزامات حمل بار به مقصد فروشگاه های زنجیره ای هم کاملا مانوس بود پس اتفاقی که باید می افتاد ، افتاده بود و تامین کنندگان می توانستند و می توانند همزمان امتیازات غیرقابل انکار نظام خرده بار را با امتیازات نظام های حمل روزآمد یکجا داشته باشند.

حاصل این ترکیب عبارت بود از نزدیک شدن هزینه های حمل به همان هزینه های نازل نظام خرده بار ، بالا رفتن سرعت ارسال به همان سرعت بالای ارسال در نظام خرده بار ، فراهم شدن امکان ارسال به دورترین و کوچک ترین شهرها در سراسر کشور ، دریافت پاسخگویی و تعهد کافی ، سازگاری با الزامات و شرایط تحویل بار به فروشگاه های زنجیره ای و برخی امتیازات دیگر.

هایپربار با در اختیار داشتن شبکه وسیع نمایندگی در بیش از 500 شهر و شهرستان ، قادر است تا با تکیه بر وجود نمایندگان خود در هر یک از شهرستان ها از مزیت نیروهای بوی برای حل مشکلات بعضا غیرقابل پیش بینی یا ارائه خدمات خاص بهره ببرد.

Scroll to Top