گزارش ها

تامین کنندگان محترم در این صفحه می توانند گزارش عملکرد و فعالیت خود را در قالب جدول و نمودار ملاحظه نمایند.ما در هایپربار تلاش می کنیم تا تامین کنندگان محترم خدماتی بهتر و شایسته تر دریافت کنند.بدون شک ارزیابی عملکرد با فیلترهای مختلف همچون محدود کردن آن به بازه زمانی ، فروشگاه و شهر مقصد و مشاهده آن به صورت اعداد و نمودارهای گرافیکی به شما این امکان را خواهد داد تا با داده هایی بیشتر مدیریت و تسلط بیشتری بر فعالیتهای خود داشته باشید.

 • اول اینکه بازه زمانی را باید به تاریخ میلادی وارد نمایید.
 • دوم اینکه مشاهده گزارش ها ، نمودارها و جدول این صفحه مستلزم این است که با نام کاربری خود وارد شده باشید و ضمنا در گذشته فرم اعلام بار را بعد از ورود به سایت با همین نام کاربری تکمیل کرده باشید.
 • سوم اینکه مبنای مقایسه در نمودارها دفعات ارسال بار است و نه تعداد ارسال شده.در واقع هر بارنامه در این نمودارها یک عدد محسوب می شود خواه طی آن بارنامه ۱۰۰ عدد بار ارسال شده باشد و خواه یک عدد.

 • در جدول زیر در فاصله زمانی که انتخاب کرده اید گزارش همه بارهای ارسالی ارائه می شود.
 • جمع کل تعدادی بارهای ارسال شده در انتهای ستون سوم از راست شاهده می شود.
 • در ستون چهارم میانگین تعدادی بارهای ارسال شده مشاهده خواهد شد.به عبارت دیگر در فاصله تاریخی که انتخاب کرده اید به طور میانگین این تعداد بار به هر فروشگاه ارسال شده است.
 • در ستون پنجم از راست ضمن این که هزینه ارسال هر بارنامه در ردیف آن درج شده است مجموع هزینه ارسال بار در بازه زمانی که انتخاب کرده اید مشاهده می شود.
 • در ستون آخر میانگین هزینه ارسال هر واحد بار بابت هر بارنامه محاسبه شده است و شما می توانید ببینید که هر یک واحد بار به چه قیمتی به دست گیرنده رسیده است تا محاسبات و تجریه و تحلیل های خود را انجام دهید.
 • با انتخاب فروشگاه مورد نظرتان از منوی کشویی بالای جدول اطلاعات ، جدول بابت آن فروشگاه بروزرسانی می شود و شما می توانید عملکرد ارسال بار را در همان بازه زمانی ولی اینبار بابت هریک از فروشگاه های طرف قرارداد خود ببینید.
 • با انتخاب شهر مورد نظرتان از منوی کشویی بالای جدول و زیر منوی کشویی فروشگاهِ گیرنده باردیگر اطلاعات جدول بابت شهر انتخاب شده بروزرسانی می شود ( در همان بازه زمانی ) و می توانید عملکرد ارسال بار را در هر شهر مشاهده کنید.
 • فیلدهای گزارش گیری را یکی یکی استفاده کنید.یعنی سیستم قادر نیست جستجو را با انتخاب همزمان سه فیلد تاریخ ، فروشگاه و شهر انجام دهد.ابتدا بازه زمانی خود را انتخاب کنید و جستجو نمایید.سپس در صورت نیاز بر اساس فروشگاه یا شهر جستجو کنید و اگر لازم بود مرحله سوم را با آخرین فیلد جستجو نمایید.

Scroll to Top